تعمیر ایسیو خودرو

هزینه تعمیر ایسیو خودرو

هزینه تعمیر ایسیو خودرو  هزینه تعمیر ایسیو خودرو متناسب با نوع خرابی و نوع ایسیو متفاوت می باشد و به همین دلیل قیمت دقیقی را تا قبل از تست ایسیو و عیب یابی نمیتوان ارایه کرد. تعمیر ECU میتواند با تعویض یک مقاومت ساده انجام شود و یا شاید یک و یا چند عدد از…